Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:

 

BS Rutka Tartak o/Suwałki

18 93670007 0010 0016 2867 0001

 

Prosimy o przelewanie na konto Rady Rodziców raz w miesiącu od września do czerwca  25 zł. Kwota ta jest przeznaczona na cele edukacyjne dzieci (m. in. zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, teatrzyki, koncerty, dofinansowanie do wycieczek itp.). Została ona ustalona i zatwierdzona przez Radę Rodziców w związku z tym jest obowiązkowa.

                                                                               Dziękujemy