Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Ramowy rozkład dnia

ramowy rozkład dnia


  

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(grupy starsze)

 

630 – 800– Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

wg pomysłów i zainteresowań dzieci.

800 – 830– Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy na tematy interesujące dzieci, ćwiczenia poranne.

830 – 900– Śniadanie. Realizacja zadań programowych

w tym zakresie.

900 – 1030– Zajęcia organizowane, służące realizacji zadań edukacyjnych. Wycieczki tematyczne. Imprezy zorganizowane przez placówkę i inne instytucje.

1030 – 1130– Spacery, zabawy dowolne lub zorganizowane

na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia.

1130 – 1200– Przygotowanie do II śniadania. Realizacja zadań programowych w tym zakresie.

1200 – 1215– Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym.

1215 – 1300– Zabawy dydaktyczne, głośne czytanie dzieciom, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, zabawy ruchowe. Praca indywidualna, zabawy w małych

i większych zespołach- inspirowane przez dzieci, praca

z dziećmi zdolnymi i o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

1300 – 1330– Obiad. Realizacja zadań programowych w tym zakresie.

1330 – 1630– Zabawy i zajęcia wykraczające ponad podstawę programową:

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

b) zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka;

c) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka światem otaczającym;

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

e) zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym;

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

(grupy młodsze)

 

630 – 800– Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne

wg pomysłów i zainteresowań dzieci.

800 – 830– Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy na tematy interesujące dzieci, ćwiczenia poranne.

830 – 900– Śniadanie. Realizacja zadań programowych

w tym zakresie.

900 – 1030– Zajęcia organizowane, służące realizacji zadań edukacyjnych. Wycieczki tematyczne. Imprezy zorganizowane przez placówkę i inne instytucje.

1030 – 1100– Spacery, zabawy dowolne lub zorganizowane

na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia.

1100 – 1130– Przygotowanie do II śniadania. Realizacja zadań programowych w tym zakresie.

1130 – 1300– Leżakowanie.

1300 – 1330– Obiad. Realizacja zadań programowych w tym zakresie.

1330 – 1630– Zabawy i zajęcia wykraczające ponad podstawę programową:

a) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

b) zajęcia artystyczne rozwijające twórcze uzdolnienia dziecka;

c) zajęcia interaktywne, rozwijające zainteresowania dziecka światem otaczającym;

d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

e) zajęcia związane z adaptacją dziecka w środowisku przedszkolnym;