Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Dla rodziców

RODZINA PLUS

 

Uwaga Rodzice

         W związku z uchwalonym przez Radę Miejską programu „Suwalska RODZINA PLUS” informujemy, że można już składać wnioski
o wydanie Karty, która będzie stanowić podstawę do ulg  m.in. na:

  • Zakup biletów wstępu do Aquaparku
  • Zakup biletów wstępu do Muzeum Okręgowego
  • Zakup biletów wstępu na imprezy organizowane przez SOK
  • Pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto Suwałki
  • Pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Suwałki

Program skierowany jest do rodzin zamieszkałych pod wspólnym adresem na terenie Miasta Suwałki, w tym rodzin zastępczych
i rodzinnych domów dziecka, składająca się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica – bez ograniczenia wieku.

Wnioski o wydanie Karty można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, bądź bezpośrednio u koordynatora programu:

U Pana Andrzeja Śmiejkowskiego – Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Noniewicza 71A, pok. 102; Tel. (87) 563-56-09

Ulgi wymienione w programie będą udzielane od 1 września 2013 roku.