Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć , odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"
                                                     Robert Fdulghum
 
 
 
WYPRAKA NA SIERPIEŃ 2018
 GRUPA 3-LATKÓW:
  • pościel w worku (podpisana)
  • piżama (podpisana )
  • ubranka na zmianę w woreczku (podpisane)

WSZYSTKIE DZIECI:

  • kapcie
  • 2 ręczniki papierowe
  • 1 mydło w płynie
  • 1 chustki w kartoniku
  • 2 bloki rysunkowe
  •  
 

 

 

 plakat_SOK.pdf

Akcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach „Wakacje z logopedą i doradcą zawodowym”

 

Wakacje z logopedą

 

W dniach od 25 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. odbędą się dyżury logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w Przedszkolach nr 1, 2, 4, 6, 8 (konsultacje dla rodziców, diagnoza logopedyczna).

 

Wakacje z doradcą zawodowym

 

W dniach 25 czerwca – 6 lipca oraz 13 – 31 sierpnia 2018 r. odbędą się dyżury doradcy zawodowego:

- konsultacje dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (planowanie rozwoju edukacyjno-zawodowego)

-   konsultacje dla uczniów klas gimnazjalnych na temat: „Co dalej po gimnazjum”? oraz dla ich rodziców „Jak wspierać dziecko w wyborze ścieżki edukacyjnej i zawodowej”?

 

 

Zapisy telefonicznie pod nr: 699 843 829

    

Suwałki, 20.06.2018 r.

Szanowni Rodzice !

 

Informuję, że w związku z uchwałą nr XLV/554/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców miasta Suwałki (Dz. U. Woj. Podl. poz. 2107), przyjmuje się program „Suwalska Karta Mieszkańca” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Posiadaczom  Suwalskiej  Karty Mieszkańca będą przysługiwały zniżki i preferencje m.in. zniżka 100% za pobyt dziecka w przedszkolu prowadzonym przez miasto Suwałki (nie obejmuje wyżywienia).     

W związku z powyższym proszę rodziców o zapoznanie się z w/w uchwałą i podjęciu działań w celu wydania w/w karty, która zacznie obowiązywać od 1 września 2018 r. (wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej Przedszkola nr 1 w Suwałkach)

Dyrektor Przedszkola 

Małgorzata Penczek

 

PLAKAT_SKM.pdf  

Zarzadzenie_SKM.pdf

 

 

 

Projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy”

nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”.

Informacja_o_projekcie_litewskim.docx

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Bądź aktywny – bądź zdrowy”.

 

   Celem przedsięwzięcia jest poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko – litewskiego pogranicza.

   Dzięki projektowi przedszkole doposażyło plac zabaw i otrzymało sprzęt do zajęć ruchowych.

   W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobic – fitness, zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami Zumba Kids

oraz terapia ręki „Move to learn” – ruch dla uczenia się.

   Nauczyciele wraz z dziećmi uczestniczą w zajęciach sportowych w Alytusie na Litwie, gościliśmy również w naszym przedszkolu przedszkolaki z Litwy i wspólnie braliśmy udział w Wielkiej Olimpiadzie Małych Sportowców. Organizowane są również szkolenia dla nauczycieli i rodziców w Alytusie

i naszym przedszkolu finansowane w ramach projektu.

 

 

UWAGA RODZICE!!!

W związku z nowymi uchwałami Rady Miasta Suwałki prosimy o zapoznanie się z plikami poniżej.

Uwaga rodzice!

 

         Przypominam rodzicom (którzy do tej pory nie złożyli dokumentów) o możliwości skorzystania z ulgi za świadczenia udzielane przez Przedszkole w roku szkolnym 2017/2018, w związku z Uchwałą NR XXXII/457/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3991)  zmieniającą Uchwałę NR XXIX/348/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci do lat 5  (Dz. U. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 419).

Podstawą udzielenia ulgi jest złożenie przez rodziców dyrektorowi przedszkola wymaganych dokumentów  tj.

- oświadczenia o zamieszkaniu na terenie miasta Suwałki

- kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni (czyli 2017 r.)

 W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z w/w Uchwałami.

 

 

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Penczek

Uchwala_oplaty_za_przedszkole_dzieci_do_lat_5(1).pdf 

akt.pdf

 

      

 

      

photo

Piątek 20.07.2018

liczba odwiedzin: 625599