Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Witamy na naszej stronie

Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć,
nauczyłem się w przedszkolu o tym jak żyć, co robić, jak
postępować, współżyć z innymi, patrzeć , odczuwać, myśleć,
marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat"
                                                     Robert Fdulghum
 
 
 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!!
 
Co wydarzy się w najbliższym czasie?
Dzień Dabci i Dziadka
16.01.2019 godz.11.00-grupa 3-latki A
17.01.2019 godz.10.00-grupa 6-5-latki
17.01.2019 godz.11.00- grupa 6-latki
17.01.2019 godz.12.00- grupa 3-latki B
18.01.2019- godz.11.00- grupa 4-latki 
 
 
 
             

 

Szanowni Rodzice !

 

Proszę rodziców o zapoznanie się z uchwałą nr XLVII/589/2018
z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki (Dz. U. Woj. Podl. poz. 2935 i 3262), obowiązującą od 1 września 2018 r. W związku z w/w uchwałą z opłaty za świadczenia wykraczające poza bezpłatną podstawę programową zwolnieni będą rodzice dzieci  6 letnich. Pozostali rodzice będą  zwolnieni z opłaty  po złożeniu dyrektorowi przedszkola oświadczenia (druk dostępny w biurze przedszkola) w formie pisemnej o posiadaniu Suwalskiej Karty Mieszkańca.

W związku z powyższym proszę rodziców o zapoznanie się z w/w uchwałą i podjęciu działań w celu wydania w/w karty, która zacznie obowiązywać od 1 września 2018 r. (wszystkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej Przedszkola nr 1 w Suwałkach)

Dyrektor Przedszkola 

Małgorzata Penczek

 

Projekt „Bądź aktywny – bądź zdrowy”

nr LT-PL-1R-081 pn. „Bądź aktywny – bądź zdrowy”.

Informacja_o_projekcie_litewskim.docx

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Bądź aktywny – bądź zdrowy”.

 

   Celem przedsięwzięcia jest poprawa zdrowia fizycznego i emocjonalnego dzieci zamieszkujących obszar polsko – litewskiego pogranicza.

   Dzięki projektowi przedszkole doposażyło plac zabaw i otrzymało sprzęt do zajęć ruchowych.

   W ramach projektu prowadzone są zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami aerobic – fitness, zajęcia sportowe (ruchowe) z elementami Zumba Kids

oraz terapia ręki „Move to learn” – ruch dla uczenia się.

   Nauczyciele wraz z dziećmi uczestniczą w zajęciach sportowych w Alytusie na Litwie, gościliśmy również w naszym przedszkolu przedszkolaki z Litwy i wspólnie braliśmy udział w Wielkiej Olimpiadzie Małych Sportowców. Organizowane są również szkolenia dla nauczycieli i rodziców w Alytusie

i naszym przedszkolu finansowane w ramach projektu.

 

 

UWAGA RODZICE!!!

W związku z nowymi uchwałami Rady Miasta Suwałki prosimy o zapoznanie się z plikami poniżej.

Uwaga rodzice!

 

         Przypominam rodzicom (którzy do tej pory nie złożyli dokumentów) o możliwości skorzystania z ulgi za świadczenia udzielane przez Przedszkole w roku szkolnym 2017/2018, w związku z Uchwałą NR XXXII/457/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2017 r. (Dz. U. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3991)  zmieniającą Uchwałę NR XXIX/348/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki dla dzieci do lat 5  (Dz. U. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 419).

Podstawą udzielenia ulgi jest złożenie przez rodziców dyrektorowi przedszkola wymaganych dokumentów  tj.

- oświadczenia o zamieszkaniu na terenie miasta Suwałki

- kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni (czyli 2017 r.)

 W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z w/w Uchwałami.

 

 

Dyrektor Przedszkola

Małgorzata Penczek

Uchwala_oplaty_za_przedszkole_dzieci_do_lat_5(1).pdf 

akt.pdf

 

      

 

      

photo

Sobota 19.01.2019

liczba odwiedzin: 665653