Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Dla rodziców

INFORMACJE DOTYCZĄCE UCHWAŁY RADY MIASTA    OPŁATY

UCHWAŁA NR VII/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki

akt(2).pdf

 Opłaty za przedszkole należy uiszczać do 15 każdego miesiąca z góry na rachunek bankowy Przedszkola:
PEKAO S.A. O/SUWAŁKI 23 1240 3363 1111 0010 3698 5974

 

uchwala_Rady_Miasta_Suwalki.pdf