Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Dla rodziców

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

                                                                

 

Drodzy Rodzice!

W ostatnich latach rozpoczęto kompleksowe zmiany w zakresie wychowania i edukacji dzieci 5 i 6 -letnich. Obecnie, w okresie przejściowym decyzję o rozpoczęciu przez sześciolatka nauki w szkole podejmują rodzice dziecka.

Jednocześnie obowiązkiem rocznego wychowania przedszkolnego objęto pięciolatki, które poprzez swobodną zabawę i odpowiednio zaaranżowane działania nauczyciela, rozwijają ciekawość, aktywność i samodzielność oraz kształtują umiejętności i wiadomości, ważne w edukacji szkolnej.

Zawarte w podstawie programowej treści i metody nauczania dla uczniów I klasy szkoły podstawowej są dostosowane do możliwości rozwojowych sześciolatków. Szczególną uwagę zwrócono na indywidualizację pracy z dzieckiem, wychodząc naprzeciw jego potrzebom, zainteresowaniom, zdolnościom, bądź też napotykanym trudnościom. Zmienione zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – jak najbliżej dziecka, bezpośrednio na terenie szkoły, dają wszystkim dzieciom możliwość korzystania ze wsparcia w każdej szkole, w której się uczą. Nauczyciele, razem ze specjalistami, jeśli będzie taka potrzeba, zaplanują dla dziecka jak najlepszą pomoc i takie formy pracy, dzięki którym pokona ono trudności i osiągać będzie sukcesy.
Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka i rodziny. Jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szanse jak i potencjalne trudności oraz niepokoje. Sukces będzie zależeć od wielu czynników m. in: przygotowania dziecka, szkoły i rodziców oraz udzielonego im wsparcia.Nowelizacja Ustawy o Systemie Oświaty    
 

2 marca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Obowiązek szkolny dla sześciolatków przesunięty został na 1 września 2014 r. a w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, naukę w I klasie szkoły podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dziecko sześcioletnie, które w okresie przejściowym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne a zadaniem własnym gminy jest zapewnienie do tego warunków. Nauczyciel  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.

Nowelizacja zachowuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.