Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:

 

BS Rutka Tartak o/Suwałki

18 93670007 0010 0016 2867 0001

 

Prosimy o przelewanie na konto Rady Rodziców raz w miesiącu od września do czerwca  30 zł. Kwota ta jest przeznaczona na cele edukacyjne dzieci (m. in. zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, teatrzyki, koncerty, dofinansowanie do wycieczek itp.). Została ona ustalona i zatwierdzona przez Radę Rodziców w związku z tym jest obowiązkowa. 

Prosimy również o przelanie na konto Rady Rodziców wpłaty jednorazowej 60 zł. do 31 października. 

                                                                               Dziękujemy 

 

Skład zarządu Rady Rodziców Przedszkola nr1 w Suwałkach rok szkolny 2019/2020

Przemysław Siłkowski - przewodniczący RR

 - zastępca przewodniczącego

Iwona Krok - skarbnik

Iwona Kochaniwska-Racis - sekretarz

 

e-mail Rady Rodziców

radarodz.przedszk.1suw@gmail.com