Przedszkole nr 1 w Suwałkach

 

Nawigacja

Zajęcia dodatkowe

psycholog

        

 

 Karolina Bujkowska

Konsultacje z panią psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach

będą odbywały się w gadzinach 10.15 - 11.15 w dniach:

26.10.2018

09.11.2018

23.11.2018

07.12.2018

21.12.2018

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych rodzisów.